TERMO PELET PEĆI ZA CENTRALNO GRIJANJE

Priključak je moguć na sve već postojeće sisteme centralnog ili podnog grijanja u rasponu od 10 do 50 kw učina. Razlikujemo peći smještene u prostoru (u prostoru griju 3kw + razvod za centralno ) i peći smještene u kotlovnici.

TERMO PELET PEĆI U PROSTORU
Tehnički opis:Termo sobna pelet peć; grije zrak u prostoru + razvod za centralno grijanje na radijatore u kombinaciji sa podnim grijanjem, visoke efikasnosti. Minimalnih dimenzija i tihi rad a uključeno je; ekspanziona posuda, cirkulaciona pumpa, siguronosni ventil 3 bara, tank za vodu, tank za pelet, ventilator ispuha zraka, upravljačka elektronika za dnevni / tjedni programator rada, sobni termostat, daljinski upravljač, ventilator dimnjače.

TERMO PELET PEĆI U KOTLOVNICI
• Tehnički opis:Termo pelet peć u kotlovnici; razvod za centralno grijanje na radijatore u kombinaciji sa podnim grijanjem, visoke efikasnosti. Priključak je moguć na sve već postojeće sisteme centralnog grijanja . Minimalnih dimenzija i tihi rad a uključeno je ; ekspanziona posuda, cirkulaciona pumpa, siguronosni ventil 3 bara, tank za vodu, tank za pelet, upravljačka elektronika za dnevni / tjedni programator rada, ventilator dimnjače. Mogućnosti kombinacija za spajanje na „pufer“ bojler sa solarnim i fotonaponskim panelima.

• TERMO pelet peći smještene u prostoru od 10 do 34 kw sa mogućnošću dobivanja sanitarne vode, priključka pufer bojlera i solarnih panela, a pašu na sve već postojeće sisteme grijanja.
MODTV
MODTR
MODTU
MODTK
• TERMO pelet peći smještene u kotlovnici od 10 do 48 kw sa mogućnošću dobivanja sanitarne vode, priključka pufer bojlera i solarnih panela, a pašu na sve već postojeće sisteme grijanja.
MODTA
MODTB
MODTC
ŠTO MOŽETE OČEKIVATI OD NAS ?
KONZALTING: izrada tehničkog rješenja i troškovnika (proračun potrebnog učina za hlađenje ili grijanje) Vašeg prostora na principu “ključ u ruke” sa 6 godina jamstva kvalitete

PELET PEĆI: dobava, montaža, popravci i servisiranje peći

DIMNJACI za pelet peći: izrada troškovnika i montaža

SUPORT / pomoć / našim klijentima za dobivanje bespovratnih sredstava u iznosu od 40% do 80% iz EU fondova za ugradnju pelet peći koje ne zagađuju okoliš

KLIMA UREĐAJI: dobava, montaža, popravci i servisiranje klima uređaja